Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1900 (Bécs, 1899)

A (is liistn előterjesztése a magyar országgyűlés tisztelt bizottságához, inelylyel az osztrák-magyar monarchia közös kiadásainak és bevételeinek JjiQD.-vvi előirányzata alkotmányos tárgyalás végett benmíattatik. B ó c s. A cs. kir. udvari és államnyomdából. 1899.

Next

/
Thumbnails
Contents