Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1899 (Bécs, 1898)

A iis iistnn előterjesztése a magyar országgyűlés tisztelt bizottságához. melylyel az osztrák-magyar monarchia közös kiadásainak és bevételeinek 1899. évi előirányzata alkotmányos tárgyalás végett bemutattatik. j.SCiÄ­B é c 8. A cs. kir. udvari és államnyomdából. 1898.

Next

/
Thumbnails
Contents