Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1898 (Bécs, 1897)

Tartalom-mutató

Tartalom-mutató. Bl/ A közös ministerium előterjesztése a magyar országgyűlés tisztelt bizottságához, mellyel az osztrák-magyar monar­chia közös kiadásainak és bevételeinek 1898. évi előirány­zata alkotmányos tárgyalás végett bemutattatik. Bécs:1897. Előterjesztés.-- 1898. -ik évi előirányzat.-- A határ- vám-jövedék részletes előirányzatai az 1898-ik évre ás pedig: 1./ a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok részére; 2./ a magyar korona országai részé­re; 3./ Bosznia ás Hercegovina részére. 35 1. Közös külügyministerium. 29 1./ Mutatóval. / A közös külügyministerium előterjesztése a közös ügyek tárgyalására kiküldött magyar országos bizottsághoz, melyben 1./ az 1897-ik évi költségvetés 2-ik cimének rendkívüli szükségletéhez a pekingi, tokiói és cetinjei követségi paloták építésére és berendezésére a közös ak­tívákból fedezendő 300.000 frtnyi és 2./ ugyanazon költ­ségvetés 3-ik cimének rendkívüli szükségletéhez a Bom- bayban székelő fokonzulság hivatalnokainak nyújtott drá­gasági pótlék által okozott kiadás fedezésére 2.800 frtnyi póthitelek engeályezését kéri. 3 1. Közös hadügyministerium. A. Közös hadsereg. I. rész.Ren­des szükséglet. 387 1. / Részletes mutatóval. / Közös hadügyministerium. A. Közös hadsereg. II. rész.

Next

/
Thumbnails
Contents