Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1896 (Bécs, 1895)

A (is interii előterjesztése a magyar országgyűlés tisztelt bizottságához. melylyel az osztrák-magyar monarchia közös kiadásainak és bevételeinek 18íK>. évi előirányzata alkotmányos tárgyalás végett bemutattatik. B é c s. A cs. kir. udvari és államnyomdából. 1895.

Next

/
Thumbnails
Contents