Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1894 (Bécs, 1893)

■i ii ■i elöterjes a magyar országgyűlés tisztelt Bizottságához. melylyel az osztrák-magyar monarchia közös kiadásainak és bevételeinek 189t. évi előirányzata alkotmányos tárgyalás végett bemutattatik. Bécs, A cs. kir. udvari és államnyomdából.

Next

/
Thumbnails
Contents