Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1893 (Bécs, 1892)

■n e r j e s z t é •i niíiff/n* országgyűlés tisztelt bizottságához. melylyel az osztrák-magyar monarchia közös kiadásainak és bevételeinek 1893. évi előirányzta alkotmányos tárgyalás végett beinntattatik. B é c s. A cs. kir. udvari és államnyomdából. 1892. ry ü t i 'í i: r ■ 4 > \

Next

/
Thumbnails
Contents