Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1892 (Bécs, 1891)

Tartalom-mutató

Tartalom- mutató. A közös ministerium előterjesztése a magyar országgyűlés tisztelt bizottságához, mellyé, az osztrák-magyar monarchia közös kiadásainak és bevételeinek 1892.' évi előirányzata al­kotmányos tárgyalás végett bemutat tátik.' Bécs: 1891.' Előterjesztés.-- 1892-ik évielőirányzat.— A határvám- jövedék részletes előirányzatai az 1892-ik évre és pedig: 1./ a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok részére; 2.'/ a magyar korona országai részére; 3./ Bosznia és Hercegovina részére. 33 1. Közös külügyministerium.' 35 1. / Mutatóval. / A közös kíilügyministerium előterjesztése a magyar országgyű­lés d elegatiójához, a következő póthitelek engedélyezése tárgyában: A/ 22.'400 frt. póthitel iránt az 1-ső cim rendes szükségletéhez, ebből a/ 2.'600 frt. a kiadóhivatalokban felszaporodott munka teljesítése folytán felmerült költségek fedezésére, b/ 4.000 frt. kisegítő szolgák díjazására és c/ 15.'800 frt.' a ministeri lapotában elkerülhetetlenül szüksé­gest vált helyreigazításokra és átalakításokra.' B/ 4.7000 frt. póthitel iránt a 2-ik cim rendes szükségletéhez, ebből a/ 3.000 frt. pótlék a hágai cs. és kir.' követ részére a kö­veti teendőknek a luxemburgi nagyhercegi udvarnál való egy­idejű ellátásért és b/ 1.700 frt. az 1891. ápril 23-iki lőporrobbanás folytán a római Palazzo di Venezián megejtett károk kijavítására. C/ 26.'000 frt. póthitel iránt a 2-dik

Next

/
Thumbnails
Contents