Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1892 (Bécs, 1891)

előterjesztése a magyar országgyűlés tisztelt bizottságához, melylyel az osztrák-magyar monarchia közös kiadásainak és bevételeinek 1892. évi előirányzata alkotmányos tárgyalás végett bcmutattatik. j B é c 8. A cs. kir. udvari és állam-nyomdából. 1891.

Next

/
Thumbnails
Contents