Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1891 (Bécs, 1890)

ír­1lt e l é t « r j # a magyar országgyűlés tisztelt bizottságához melylyel az osztrák-magyar monarchia közös kiadásainak és bevételeinek 1891. évi előirányzata alkotmányos tárgyalás végett bemutattatik. B é c 8. A cs. kir. udvari és állam-nyomdából. 1890.

Next

/
Thumbnails
Contents