Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1890 (Bécs, 1889)

Tartalom-mutató

Tartalom- mutató.' B1/ A közös ministerium előterjesztése a magyar országgyűlés tisztelt bizottságához, mellyel az osztrák-magyar monarchia közös kiadásainak és bevételeinek 1890.' évi előirányzata al­kotmányos tárgyalás végett bemutat tátik.' Bécs: 1889.' Előterjesztés.— 1890-ik évi előirányzat. — A határ­vám-jövedék részletes előirányzatai az 1890-ik évre és pe­dig: Ív/ a birodalmi tanás sban képviselt király ságok és országok részére;2v/ A magyar korona országai részé re; 3./ Bosznia és Hercegovina részére.’ 33 Ív Mellékletek az osztrák-magyar monarchia közös kia&sainak és be­vételeinek 1890.' évi előirányzatához. 1. fűzet. Közös külügy- ministerium.' Bécs: 1889.* 32 Ív / Mutatóval. / A közöjs kűlügyministerium előterjesztése a magyar országgyűlés magas delegatiójához 800.000 frtnyi rendkívüli póthitel enge­délyezése iránt, a 2-dik címhez, és pedig: A/ 750.'000 frtv meg­szavazásáért a berlini uj nagykövetségi palotára / amel?/ összeg­ből 1.110.000 márka a megvásárlásra, 390.000 márka a hozzápités- re és berendezésre esik.' / B./ 50v000 frt. engedélyezéseért a római Palazzo diVenezia ÍOO.'OOO frtra előirányzott tatarozást költségeinek 1-ső részlete fejében.' Bécs: 1889v 2 Ív Mellékletek az osztrák-magyar monarchia közös kiadásainak és bevételeinek 1890. évi előirányzatához. 2v füzet. 1. rész. Közös hadügyministerium. A./ Közös hadsereg. Rendes szükséglet.Bécs:

Next

/
Thumbnails
Contents