Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1890 (Bécs, 1889)

A illlffll I elét#fje tilt a magyar országgyűlés tiszteli bizottságához melylyel az osztrák-magyar monarchia közös kiadásainak és bevételeinek 1890. évi előirányzata alkotmányos tárgyalás végett benmtattatik. I. B é c 8. A cs. kir. udvari és állam-nyomdából. 1889.

Next

/
Thumbnails
Contents