Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1889 (Bécs, 1888)

elét e rj észt é s e a magyar országgyűlés tiszteli bizottságához mtlylyt‘1 az osztrák-magyar monarchia közös kiadásainak és bevételeinek 1SSÍ). évi előirányzata alkotmányos tárgyalás végett bcmutattatik. B é c s. A cs. kir. udvari és állam-nyomdából.

Next

/
Thumbnails
Contents