Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1887 (Bécs, 1886)

/p* *A0 előtérj € szté s e a magyar országgyűlés tisztolt bizottságához, melylyel az osztrák magyar monarchia közös háztartásának 1887. évi előirányzata alkotmányos tárgyalás végett bemutattatik. B é c 8. A cs. kir. udvari és állam-nyomdából. 1886. l

Next

/
Thumbnails
Contents