Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1885 (Bécs, 1884)

a magyar országgyűlés tiszteli bizottságához. m elylyel az osztrák-magyar monarchia közös háztartásának 1885. évi előirányzata B é c s. Nyomatott a cs. kir. udvari és állam-nyomdában. 1884. I

Next

/
Thumbnails
Contents