Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1884 (Bécs, 1885)

€ 1 O t € r j € s z t é S € tá melyben az 1884-ik évre engedélyezett rendkívüli hadseregi szükségletnél fennma­radt hitel összegekre nézve a felhasználási és elszámolási határ időnek kiter­jesztése kikéretik. B é c 8. A cs. kir. udvari és állam-nyomdából. 1885.

Next

/
Thumbnails
Contents