Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1884 (Bécs, 1884)

UOrVty • I előterjeszt é s € a közös ügyek tárgyalására kiküldött magyar országos üízottságtioz, melyben az 1882. évi zárszámadás szerint n rendkívüli hadi szükségletnél megmaradt, valamint az előző évek további elszámolásra engedélyezett hiteleinek költség­előlegeiből fenmaradt összegekre nézve a felhasználási és elszámolási batár­időnek kiterjesztése kikéretik. s-vr zr"

Next

/
Thumbnails
Contents