Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1883 (Bécs, 1882)

a magyar országgyűlés tisztelt bizottságához. mely ly el az osztrák-magyar monarchia közös háztartásának 1883. évi előirányzata alkotmányos tárgyalás végett bemutattatik. B é c s. Nyomatott a cs. kir. udvari és állam-nyomdában. 1882.

Next

/
Thumbnails
Contents