Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1882 (Bécs, 1881)

előterjeszt é s e a magyar országgyűlés tiszteli bizottságához. melylyel az osztrák-magyar monarchia közös háztartásának 1882. évi előirányzata alkotmányos tárgyalás végett bemutattatik. Becs. Nyomatott a es. kir. udvari és állam-nyomdában. A (is iiisteili

Next

/
Thumbnails
Contents