Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1881 (Bécs, 1880)

Aö elite I € § 1 t é S € a magyar országgyűlés tisztelt bizottságához. melylyel az osztrák-magyar monarchia közös háztartásának 1881. évi előirányzata alkotmányos tárgyalás végett bemutattatik. B é c s. Nyomatott a c8. kir. udvari és állam-nyomdában. 1880. —

Next

/
Thumbnails
Contents