Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1880 (Bécs, 1879)

Tartalom-mutató

Tartalom- mutat ó. B1/ A közös ministerium előterjesztése a magyar országgyűlés tisz­telt bizottságához, mellyel az osztrák-magyar monarchia közös háztartásának 1880. évi előirányzata alkotmányos tárgyalás vé­gett bemutattatik. Bécs: 1879. Előterjesztés.— Sommázat. Szükséglet .-Fedezet. 21 i.< Közös külügyministerium.' 26 1. / Mutatóval.'/ Közös hadügyministerium. A./ Közös álló hadsereg. I.rész. Rendes szükséglet. 295 1. / Elején kivonatos és rész­letes mutatóval./ Közös hadügyministerium. A. Közös álló hadsereg. II.'rész. Rendkívüli szükséglet. 20 1./ Elején kivonatos és részletes mutatóval./ Válasz azon határozatokra, melyeket a magas országos ma­gyar bizottság az 1879-ki hadsereg szükségletének tárgya- j lás a alkalmával hozott.' 5 1.' ! i Hadügyministerium. B./ Hadi tengerészet. Rendes szükséglet.—I Rendkívüli szükséglet. 144 1. / Elején kivonatos,vé­gén részletes mutatóval.' / Közös pénzügyministerium. 25 1. / Mutatóval./ I Szám-ellenőrzés. Közös legfőbb számvevőszék. 4 1. / Mutatóval./

Next

/
Thumbnails
Contents