Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1879 (Bécs, 1878)

Tartalom-mutató

Tartalom- mutató.' B1/ A közös ministerium előterjesztése a magyar országgyűlés tisztelt bizottságához, mellyel az osztrák-magyar monar­chia közös háztartásának 1879. évi előirányzata alkotmá­nyos tárgyalás végett bemutattatik. Bécs: 1878. Előterjesztés.— Sommázat. Szükséglet és fedezet.'21 1.* Közös külügyministerium. 26. 1. / mutatóval./ Hadügyministerium. A.'/ Álló hadsereg. I . rész. Rendes szükséglet. 287 1. / Mutatóval.’/ Hadügyministerium. A./ Álló hadsereg. II. rész. Rendkí­vüli szükséglet. 23 1. / Mutatóval./ Hadügyministerium. B./Hadi tengerészet. Rendes szükség­let.— Rendkívüli szükséglet. 146 1. / Elején kivo­natos, végén részletes mutatóval. / Közös pénzügyministerium. 26 1./ Mutatóval./ Szám-ellenőrzés.- — Közös legfőbb számvevőszék. 4 1. /Mutatóval.'/ A közös ministerium előterjesztése a magyar országgyűlés tisztelt bizottságához, mellyel a közös külügyministe- rium 1878. évi rendkívüli szükségletéhez a bosniai és her­cegovinál menekültek segélyezése cimén póthitel kéretik. /1/ 1.

Next

/
Thumbnails
Contents