Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1878 (Bécs, 1877)

Tartalom-mutató

I« Tártálom-muta t ó v B1/ A közös ministerium előterjesztése a magyar országgyűlés tisztelt bizottságához, mellyel az osztrák-magyar monar­chia közös háztartásának 1878.' évi előirányzata alkotmá­nyos tárgysLás végett bemutattatik. Előterjesztés.— Sommázat./ Szükséglet és fedezet.-/ 19 1.* Közös külügyministerium. / Mutatóval.-/ 28 1,* Hadügyministerium. A./ Álló hadsereg. I. rósz.Rendes szükséglet./ Mutatóval.'/ 289 l.­Hadügyministerium.1 A./ Álló hadsereg. Rendkívüli szük­séglet./ Mutatóval.1/ 22 1.' ‘V / Hadügyministerium. B./ Hadi tengerészet. Rendes szük­séglet.' / Mutatóval.'/ Rendkívüli szükséglet .’/Mutató­val.' 149 1./ Végén részletes tárgymutatóval./ A közös ministerium előterjesztése, mellyel a közös külügyministerium és a közös hadügyministerium / had­sereg és hadi tengerészet/ 1877-ki szükségletéhez pót­hitel-engedólyezés kéretik.' 2 1. Előterjesztése a közös külügyministériumnak póthitelek engedélyezése végett 1877-ik évre, a költségvetés I.' és II. cimének rendes és a III. címnek rendkivüli szükség­letéhez . 2 1.'

Next

/
Thumbnails
Contents