Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1878 (Bécs, 1877)

JjSjmn. " A közös ministerium magyar országgyűlés tiszteli bizottságához. mellyel az osztrák-magyar monarchia közös háztartásának 1878. évi előirány­zata alkotmányos tárgyalás végett benmtattatik. Nyomatott a cs. k. udvari és ú 11 a m - n y o ind a 1» a n. 1S77.

Next

/
Thumbnails
Contents