Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1877 (Bécs, 1876)

Tartalom-mutató

Tartalom- mutató . 31/ Mellékletek az osztrák-magyar monarchia közös államház­tartásának előirányzatához az 1877-ik közigazgatási év­re.' 1. füzet. Közös külügyministeriumv A közös ministerium előterjesztése a magyar ország­gyűlés tisztelt bizottságához, mellyel az osztrák­magyar monarchia közös háztartásának 1877. évi elő­irányzata alkotmányos tárgyalás végett bemuttatik.— Sommázat. Szükséglet és fedezet.' 23 1.* Közös külügyministerium.' 26 1. / Mutatóval. / Hadügyministerium. A./ álló hadsereg. I. rész./rendes szükséglet. / Mutatóval.'/ 288 Ív Hadügyministerium.- A./ Álló hadsereg. Ilv rósz.'/Rend­kívüli szükséglet./ Mutatóval.'/ 19 1. Hadügyministerium. A./ Álló hadsereg, III. rész.‘/Pót­hit elek./ Mutatóval.'/ 17 1. Hadügyministerium. B.'/ Hadi tengerészet.' -Rendes szük­séglet. / Mutatóval.'/ — Rendkívüli szükséglet ./Muta­tóval.'/ 162 Ív Közös pénzügyministerium. / Mutatóval.'/ 28 1.' Számellenőrzés.- Közös főszámszék. / Mutatóval.1/ 4 Ív sn­A köz©s külügyministeriumnak előterjesztése, melüyel a cn

Next

/
Thumbnails
Contents