Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1876 (Bécs, 1875)

Tartalom-mutató

Tartalom-mutató.' Bl/ Az osztrák-magyar monarchia közös államháztartásának előirányzata az 1876-ik közigazgatási évre. Bécs:1875.' A közös ministerium előterjesztése a magyar ország­gyűlés tisztelt bizottságához, mellyel az osztrák­magyar monarchia közös háztartásának 1876-dik évi előirányzata alkotmányos tárgyalás végett bemutat- tatik.— Sommázat.'/ Szükséglet és fedezet./ 21 1. Közös külügyministerium. / Mutatóval./ 26 1. Közös hadügyministerium. A.-/ Közös álló hadsereg.' I. rész. / Rendes szükséglet./ 290 1./Mutatóval./ Közös hadügyministerium. A.'/ Közös álló hadsereg. II. rész. / Rendkívüli szükséglet.-/ 25 1.'/ Mu­tatóval.' / Hadügyministerium.' Bv/ Hadi tengerészet. Rendes szük­séglet.' — Rendkívüli szükséglet.' /Elején összevont, végén részletes tárgymutatóval.'/ 152 /l/ 1.' Közös pénzügyministerium.' / Mutatóval.'/ 29 1.' I Szám-ellenőrzés.-- Közös főszámszék. / Mutatóval.'/ 4 Ív A közös hadügyministerium előterjesztése a magyar or­szággyűlés bizottságához, az 1875-ik évi zárszámadás szerint a rendkívüli szükségletnél igénybe nem vett

Next

/
Thumbnails
Contents