Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1874 (Bécs, 1873)

Tartalom-mutató

Tart a lom-amt a tó. Bl/ Az osztfák-magyar monarchia közös államháztartásának elő­irányzata az 1874-ik közigazgatási étrre. Becs: 1872. A közös ministerium előterjesztése az országgyűlés bi­zottságához.— 5#>nunázat. -- Határvámjövedék.-- össze­hasonlítása az 1674-ik évi nyers szükséglettel az 1873., 187?, és 1871-ik évre engedélyezett nyers szükséglet­tel.— B./ Összehasonlítása az 1874-ik évre előirányzott IS fedezetnek az 1873., 1872. és 1871-ík évi fedezettel. C./ Összehasonlítása az 1874-ik évre előirányzott tiszta szükségletnek az 1873., 1872. és 1871-ik évre engedélyezett kiadásokkal.-- 37 1. a .ét OS Közös külügyministerium. 297 1. r­A közös álló hadsereg az 1874-ik közigazgatási évre szóló rendkívüli szükségletének előirányzata ./Részi.mutatóval./ ni 5Ít Hadügyminis terium. B./ Hadi teng? részét.--Rendes SZilkség­ílti let. --Rendkívüli szükséglet. 132 i./Részi, mutató./ ,éi ivi Közös pénzügyministerium. 28 1. >t­Szára-elienorség. -- Közös legfőbb szamszék. 4 1. az án Alapvonásai a tettleges szolgálatban álló közös hivatal­nokok és szolgák állandó rendszeres illetményei szabályo­zásának, továbbá az illetmények kimutatása és pedig A./ a hivatalnokokat, B./ * szolgákat illetőleg.-- A hivatal- Aa «koleráknak az osztályokba való általános beosz­0' a­VL~ >a, ett im e, )tl nokok és szolgáknak az cn

Next

/
Thumbnails
Contents