Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1872 (Bécs, 1871)

1 Előadása közös hadügvérségnek a hadsereg* 1872-ik évi előirányzatának indokolását illetőleg. Rendes sztiltsóglct. Nyomatott a cs. kir. udvari és állam-nyomdában. 1871.

Next

/
Thumbnails
Contents