Vízrajzi Évkönyv 74., 1969 (Budapest, 1973)

LXXIV. Bumfö KÖTET VÍZRAJZI ÉVKÖNYV 1969 /, KÖZZÉTESZI AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI HIVATAL VÍZGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS KUTATÓ INTÉZETÉNEK FELSZÍNI VIZEK FŐOSZTÁLYA ЕЖЕГОДНИК ВЕНГЕРСКОЙ ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ANNUAIRE DU SERVICE HYDROGRAPHIQUE DE HONGRIE JAHRBUCH DES UNGARISCHEN HYDROGRAPHISCHEN DIENSTES . ^ N E-M 7.ETKÖ2 l ifi D Ц О C'Ö GrI А 1 D EC* N ^ I U M МЕЖДУНАРОДНО! ГНДРОЛО! ИЧЕСКОЕ ЛЕСЯ I П M 111! D EC E NN I E HID líü L < )'Ь IQ UE IN T E И \ Л T lONAL INTERNA T I О N A E E H Y D R О L О О 1 S С H E D E К A I> E ?J 9 6 5 1 9 7 4

Next

/
Thumbnails
Contents