Vízrajzi Évkönyv 52., 1947 (Budapest, 1950)

KÖTET VÍZRAJZI ÉVKÖNYV i I ■ 1947 KIADJA AZ ORSZÁGOS VÍZGAZDÁLKODÁSI HIVATAL $ VÍZRAJZI ÉS TANULMÁNYI OSZTÁLYA ЕЖЕГОДНИК ВЕНГЕРСКОЙ ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ издание ГИДРОХОЗЯЙСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ANMUAIRE DU SERVICE HYDROGRAPHIQUE DE LA HONGRIE édité par I« SERVICE NATIONAL DES EAUX JAHRBUCH DES UNGARISCHEN HYDROGRAPHISCHEN DIENSTES veröffentlicht durch das LANDESAMT FÜR WASSERWIRTSCHAFT BUDAPEST, 1950 OFFSET-NYOMDA N. V.

Next

/
Thumbnails
Contents