Vízrajzi Évkönyv 49., 1944 (Budapest, 1949)

XLIX VÍZRAJZI ÉVKÖNYV 1944 KIADJA AZ ORSZÁGOS VÍZGAZDÁLKODÁSI HIVATAL VÍZRAJZI OSZTÁLYA JAHRBUCH DES UNGARISCHEN HYDROGRAPHISCHEN DIENSTES veröffentlicht durch das LANDESAMT FÜR WASSERWIRTSCHAFT 4 ANNUAIRE DU SERVICE HYDROGRAPHIQUE DE LA HONGRIE édité par le SERVICE NATIONAL DES EAUX ЕЖЕГОДНИК ВЕНГЕРСКОЙ ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ издание ГИДРОХОЗЯЙСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ К LÖSZ R.T. BUDAPEST e

Next

/
Thumbnails
Contents