Vízrajzi Évkönyv 35., 1930 (Budapest, 1931)

1 VIZ JELZÉS .It VÍZRAJZI IVKÖXVV 1930 'H у KIADJA ff • • А М. KIR. FOLDMUVELE SUGYI MINISZTÉRIUM YIWÍAJZIWTEZETE BUDAPEST m ш '-ж w ш ■ t

Next

/
Thumbnails
Contents