Vízrajzi Évkönyv 13., 1902-1903 (Budapest, 1905)

XIII. KÖTET. „p ír- ■ "" i к >nyv^ári sióm ~ T7^ I 1902. ÉS 1900-1 KI (TIZENHETEI»® ÉVFOLYAM. j Könyvien с zó m: Л FÖLDMŰVELÉSÜGYI M. KlR. MINISZTER MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI ÉS KIADJA AZ ORSZÁGOS VÍZÉPÍTÉSI IGAZGATÓSÁG VÍZRAJZI OSZTÁLYA. BUDAPEST PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA 1905.

Next

/
Thumbnails
Contents