Vízrajzi Évkönyv 8., 1895-1897 (Budapest, 1898)

je; V -L a i I — VI Z R A J Z L É V к Ö N Y Y E K. VITT. KÖTET. 1895, 1896. ÉS 1S97-IKI (TIZEDIK, TIZENEGYEDIK ÉS TIZENKETTEDIK) ÉVFOLYAM. NAGYMELTOSAGU PUSZTA-SZENT-GYÖHGYI ÉS TETETLENI DARÁNYI IGNACZ FÜLDMÍVELÉSÜGYI MAGYAR KIK MINISTER UK RENDELETÉBŐL SZERKESZTI ÉS KÖZZÉTESZI P É С H J Ó Z S E E MINISTERI OSZTÁLYTANÁCSOS. A VÍZRAJZI OSZTÁLY VEZETŐJE. BUDAPEST. 1898. ш —­j 4SI L L wi №Pi X № S m ■m

Next

/
Thumbnails
Contents