Vízrajzi Évkönyv 7., 1893-1894 (Budapest, 1897)

VÍZRAJZI ÉV К 0 NY VE К. VII. KÖTET. 1893- ÉS 1S94-IKI (NYOLCZADIK ÉS KILENCZEDIK) ÉVFOLYAM. NAGYMÉLTÓSÁGÚ PUSZTA-SZENT-GYÖRGYI ÉS TETÉTLENI DARÁNYI IGNÁCZ F(")LDMÍVELÉSÜGYI MAGYÁR KIR. MINISTER ÚR RENDELETÉBŐL SZERKESZTI ÉS KÖZZÉTESZI / PÉCH JÓZSEF i MINISTERI OSZTÁLYTANÁCSOS, A VÍZRAJZI OSZTÁLY VEZETŐJE. $ Л­BUDAPEST. 1897.

Next

/
Thumbnails
Contents