Vízrajzi Évkönyv 5., 1890 (Budapest, 1892)

VÍZRAJZI ÉVKÖNYVEK. V. KÖTET. 1890-iKi (ötödik) évfolyam. NAGYMELTOSAGU GRÓF ПЕТИ1 EN' AEDUAS EüLDMIVELÉSÜGYi ? ALTAR Kffi. MINISTER ÉR RENDELETÉBŐL • -E , f SZERKESZTI ÉS KÖZZÉTESZI P É 0 H J О Z В E I1 MTNISTEBI OSZTÁLYTANÁCSOS, A VÍZRAJZI OSZTÁLY VEZETŐJE. ож íiZcPiTfs1 KÖN- V •' АЯА. . ' í* ír*

Next

/
Thumbnails
Contents