Vízrajzi Évkönyv 4., 1889 (Budapest, 1891)

mi?’' VÍZ JELZÉS A FÖLDMIVELÉSÜGYI MAGYAR KIRÁLYI MINISTERIUM VÍZRAJZI OSZTÁLYÁNAK ■к: ÉVKÖNYVÉI. IY. KÖTET. 1889-IKI (NEGYEDIK) ÉVFOLYAM. NAGYMELTOSAGU GRÓF BETHLEN ANDRÁS FÖLDMIYELÉSÜGYI MAGYAR KIR. MINISTER ÚR RENDELETÉRE SZERKESZTI ÉS KÖZZÉTESZI PECH JÓZSEF MINISTEM OSZTÁLYTANÁCSOS, A VÍZRAJZI OSZTÁLY VEZETŐJE. BUDAPEST. 1891.

Next

/
Thumbnails
Contents