Vízrajzi Évkönyv 3., 1888 (Budapest, 1890)

FÖLDMIVELÉSÜGYI MAGYAR KIRÁLYI MINISTERIUM vízrajzi osztályának ÉVKÖNYVEI. V III. KÖTET. 1888-IKI (HARM ADIK) ÉVFOLYAM. NAGYMELTOSAGU GRÓF SZAPÁRY GYULA FÖLDMÍVELÉSÜGYI MAGYAR KIR. MIN DTE R ÚR RENDELETÉRE SZERKESZTI ÉS KÖZZÉTESZI P E C H J () Z S E F MINISTEUI OSZTÁLYTANÁCSOS, A VÍZRAJZI OSZTÁLY VEZETŐJE. —0^0= = BUDAPEST. 1890.

Next

/
Thumbnails
Contents