A Magyar Állam jelentékenyebb folyóiban észlelt vízállások 33., 1924-1927

* VIZJELZÉS a magyar Állam jelentékenyebb folyóiban ÉSZLELT VÍZÁLLÁSOK. XXXIII. KÖTET. A DUNÁBAN, TISZÁBAN és mellékfolyóikban, A BALATON TÓBAN ÉS VlZVIDÉKEIKEN ÉSZLELT VÍZÁLLÁSOK AZ 1924—1927. ÉVEKBEN A FÖLDMIVELÉSÜGYI M. KIR. MINISZTER ÚR RENDELETE ALAPJÁN KIADJA: A VÍZRAJZI INTÉZET. BUDAPEST PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA 1929.

Next

/
Thumbnails
Contents