A Magyar Állam jelentékenyebb folyóiban észlelt vízállások 17., 1902

Л MAGYAR ЛLL AM JELENTÉKENYEBB FOGYÓIBAN EPZLiiL'.’ Y í ZÁ LLÁSOK •XVTL KÖTET. Á DUNÁBAN, ■ SZÁV ÁN ÉS MELLÉKFOLYÓIKBAN, A BALATON ÉS FERTŐ TV r 1 к Г,л\ S VÍZYIDÉKElKEN h.SZLELT VÍZÁLLÁSOK ÉS CSAPADÉKOK 1902. 't \ 7 >. , A FÖLDMŰVELÉSÜL 71 M. KIK. MINLsi’ER ŰR KENDEuETE ALAPJÁN KTAIV AZ ORSZÁGOS VÍZÉT’ÍTÉSl IGAZGATÓSÁG TÍZES. /Т < '«/TÁLAM. Ií U PAP E S T. AZ ATHENALIIM mCTMLMi ÉS NYOMLAT Rí7'ZVÉNYTÁRSITLAT NYOMÁSA.

Next

/
Thumbnails
Contents