A Magyar Állam jelentékenyebb folyóiban észlelt vízállások 16., 1901

A MAGYAR ÁLLAM JELENTÉKENYEBB FOLYÓ!ban ESZLELT V L ZÁLLÁS О К. XVI. KÖTET. , I A DUNÁBAN, TISZÁBAN ES MELLÉKFOLYÓIKBAN. A BALATON ÉS FERTŐ TAVAKBAN S VÉGVIDÉKEIKEN í ÉSZLELT VÍZÁLLÁSOK ÉS CSAPADÉKOK 1901. ELVŰBEN. A FÖlDMIVELÉSCGYI m. kir. minister úr rendeletk alapján KIADJA AZ ORSZÁGOS VÍZÉPÍTÉSI IGAZGATÓSÁG VÍZRAJZI OSZTÁLYA.

Next

/
Thumbnails
Contents