A Magyar Állam jelentékenyebb folyóiban észlelt vízállások 14., 1899

-Л',­А MAL YAH ÁLLAM JELENTEKENYEBB FOLY0 J BAN KSZ: - E LT У i Z Á L I Á S О К XIV. TV ÖTJÉT A DUNA, TISZA US MELLÉKFOLYÓIKBAN, A BALATON ES FERTŐ TAVAKBAN S EZEK VÍZ VIDÉKEIN ÉSZLELT VÍZÁLLÁSOK ÉS CSAPADEKOK ISO9. ÉVBEN. те # \ KÖLDMíVELÉSÜGn M. Kitt. MINISTER Útt RENLELETE ALAPJÁN KIADJA PÉCH JÓZSEF, MiNisTERi oszt .му tanácsos. A. VÍZRAJZI OSZTÁLY VEZETŐJE. > lOOC). V |9;' ' 4'-; * Ш.. v ■ В U BAI1 E S Т. Л/ ATHENAEUM IRODALMI ÉR NYOMDAI RÉSZVÉNY-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA ■. ■ •:

Next

/
Thumbnails
Contents