A Magyar Állam jelentékenyebb folyóiban észlelt vízállások 11., 1896

A MA* Aii A! J< И! , .;:KmSYKBB ‘ i'.-ZU.I/I V í Z Ä LLÁS0 ТГ к XI. KÖTET A DUNA, TISZA ÉS MELLÉKFOLYÓIKBAN, A BALATON ÉS FERTŐ TAVAKBAN S EZEK VÍZVIDÉKEIN ÉSZLELT VÍZÁLLÁSO r' ÉS CSAPADÉKOK EV BEN. , •i • . \ FC!.DMÍVELÉSÜC’r1 \í л'\К,Ъ N.nTER ÚR E.FNDELETE ALAPJÁN : .АЩ, > L 0 lx JÓ ZS !U F MINIS’l I4RI OSZTÁLYTANÁCSOS, A AHíHAJZI OSZTÁLY VEZETŐJE ^ 1897. ^ BUDAPEST, HORNYÁN SZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Thumbnails
Contents