A Magyar Állam jelentékenyebb folyóiban észlelt vízállások 10., 1895

A MAGYAR Ál,UM JELENTÉKENYEBB FOLYÓIBAN ÉSZLELT У í Z Á L L Á S О K. X. KÖTET A DUNA, TISZA ÉS MELLÉKFOLYÓIKBAN, A BALATON ÉS FERTŐ TAVAKBAN S EZEK VÍZVIDÉKEIN ÉSZLELT VÍZÁLLÁSOK ÉS CSAPADÉKOK 1895. ÉVBEN. A FÖLDMÍVELÉSÜGYI M. K1R. MINISTER ÚR RENDELETE ALAPJÁN KIADJA r> É С H JÓZSEF MIN1STEKI OSZTÁLYTANÁCSOS, A VÍZRAJZI OSZTÁLY VEZETŐJE. 1896. e­« BUDAPEST, H О R N Y Á N S Z К Y VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Thumbnails
Contents