A Magyar Állam jelentékenyebb folyóiban észlelt vízállások 9., 1894

i ■' *v. •.' :V- ’ • -' '■ . gяштятm9&Bwwémfm TÖRZSPÉLDÁNY ■|.ff | J A MAGYAR ÁLLAM JELENTÉKENYEBB FOLYÓIBAN ESZLELT Y ÍZ Á L L ÁSOK. IX. KÖTET A DUNA, TISZA ÉS MELLÉKFOLYÓIKBAN, A BALATON ÉS FERTŐ TAVAKBAN S EZEK VÍZVIDÉKEIN ÉSZLELT VÍZÁLLÁSOK ES CSAPADEKOK 1S04. EV BEN I. RÉSZ. VÍZMÉRŐVÉ К RE VONATKOZÓ KIMUTATÁSOK. A FÖLDMÍVELÉSÜGYI M. K1R. MINISTER ÜR RENDELETRE ALAPJÁN KIADJA PECH JÓZSEF M1NISTER1 OSZTÁLYTANÁCSOS, A VÍZRAJZI OSZTÁLY VEZETŐJE. BUDAPEST, HORNYÁNSZK.Y VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA 1895 4 •Ж , __

Next

/
Thumbnails
Contents