A Magyar Állam jelentékenyebb folyóiban észlelt vízállások 8., 1893

* A MAGYAR ÁLLAM JELENTÉKENYEBB FOLYÓIBAN ÉSZLELT V I Z ÁLLÁSO K. VIII. KÖTET A DUNA, TISZA ÉS MELLÉKFOLYÓIKBAN, A BALATON ÉS FERTŐ TAVAKBAN S EZEK VÍZVIDÉKEIN ÉSZLELT VÍZÁLLÁSOK ÉS CSAPADÉKOK 1893. ÉVBEN [. RÉSZ. VÍZMÉRCZÉKRE VONATKOZÓ KIMUTATÁSOK A FÖLDMÍVELÉSÜGYI M. KIR. MINISTER ÚR RENDELETE ALAPJÁN KIADJA PÉCH JÓZSEF MINISTER! OSZTÁLYTANÁCSOS, A VÍZRAJZI OSZTÁLY VEZETŐJE. 33 1894. BUDAPEST, HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Thumbnails
Contents