A Magyar Állam jelentékenyebb folyóiban észlelt vízállások 5., 1888-1891

© A MAGYAR ÁLLAM JELENTÉKENYEBB FOLYÓÍBA N ESZLELT V í Z Á' L L Л S О К V. KÖTET. VÍZÁLLÁSOK a TISZA ÉS MELLÉKFOLYÓIBAN 1888-1891 ÉVEKBEN. A l'OLDMIVKLESUGYI M. KIR. MINISTER OR RENDELETI! ALAPJÁN h KIADJA PECH JÓZSEF MINISTERI OSZTÁLYTANÁCSOS A VÍZRAJZI OSZTÁLY VEZETŐJE. i* } 1803. BUDAPEST, 1I0RNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA. ___. v-w _______. ____________________*.... _

Next

/
Thumbnails
Contents