A Magyar Állam jelentékenyebb folyóiban észlelt vízállások 3., 1876-1887

A MAGYAR ÁLLAM JELENTÉKENYEBB FÖLY01 BAN ÉSZLELT V í Z i L L Á SO К. III. KÖTET VÍZÁLLÁSOK A TISZA MELLÉKFOLYÓIBAN •aN ES A TEMESBEGABAN 1876-1887 ÉVEKBEN. A FÖLDMIVELÉSUGYT M. KTR. MINISTER ÚR RENDELETE ALAPJÁN KIADJA PECH JÓZSEF MINISTERI OSZTALYTANACSOS A VÍZRAJZI osztály vezetője 18 0 1. * «И BUDAPEST. HOHN Y Á'NSZK Y VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Thumbnails
Contents