A Magyar Állam jelentékenyebb folyóiban észlelt vízállások 2., 1876-1887

VÍZÁLLÁSOK A DUNÁBAN 1876-1881 ÉVEKBEN. A FÖLDM1VELÉSÜGYI M. KTR. MINISTER tjRNAK RENDELETE ALAPJÁN KIADJA PECH JÓZSEF MINISTERI OSZTÁLYTANÁCSOS A VÍZRAJZI osztályvezetője —18 0 0. BUDAPEST. И 0 R N Y Á N S Z К V VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA. WfW* - • A MAGYAR ÁLLAM JELENTÉKENYEBB EOLYOIBAN ESZLELT II. KÖTET VÍZÁLLÁSOK.

Next

/
Thumbnails
Contents