H. Csukás Györgyi szerk.: TÉKA 1992 2. (Szentendre: Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 1992)

1992.2. A SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM TÁJÉKOZTATÓJA - SZENTENDRE Szöveg: Kecskés Péter / 1 - 1 1/ Ká1dy Már i a /12-19/ Cseri Miklós /20-53/ Ra j z ok : Búzás Miklós /címlapkép, 22/ Lázár Sándorné /2/ Fotók: Cseri Miklós, Deim Péter, Ká1dy Már i a Fotót echn i ka : De i m Péter Szerkesz tő : H.Csukás Györgyi C 'm 1apképen: Nyersbőr kopasztása a tímártőkén Hátsó borítón: A bajai tímárműhely Felelős ki adó : dr,Füzes Endre HU ISSN 0209-5939 Borsod i Nyomda Mi s ko I c

Next

/
Thumbnails
Contents