Botka Ferenc: A magyar irodalom első kiadásai B–C (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei, D. Sorozat 2. Budapest, 1974)

BARTA LAJOS (Kistapolca, 1878. okt. 20. - Bp., 1964. okt. 18. ) a) Önálló kötetek 474. CZINCZERI ÉS CZINCZERA. £ Elbeszélések.] Bp. [1916] ? Lég­rády Testvérek. 215 p. - 17 cm. /Az Érdekes Újság Könyvei 7. / B. fedél: C Madarász Gyula?] M.G. A szögletes lapszéli keret felső, keskeny sávjában: a szerző és a cim rajzos betűsorai, a sarkokban fürt- és levéldiszek. A sáv alatt: zöld szőlőleve­lek ernyője alól éretten csüngő barna szőlőfürtök. A lugasból kétoldalt stilizált indák és kaccsok csavarodva nyúlnak le, és alul összehurkolódva a kiadó betűsorára támaszkodnak. 475. EGYSZERŰ SZIVEK. /Elbeszélések./ Békéscsaba 1915, Tevan. 82 C 2 ] p. - 18 cm. /Tevan-könyvtár 76-77./ B. fedél: C Tevan Margit? ] L. 16. 476. ELBESZÉLÉSEK. C Bp. 190l] , Krauss S. ny. 151 p. - 20 cm. B. fedél. Csontszinü alapon, baloldalt: tompa-kék szürhimzés, folyamatosan ismétlődő magyaros motívummal. Jobboldalt: hosszan megnyújtott egyéni ős ég-jelekkel elválasztva - felül a cim, alul a szerző betűsora. 477. AZ ELSÜLLYEDT VILÁG. CElbeszélések.] Bp. 1918, Pallas. 161 C3] p. - 20 cm. B. fedél: Teges Ernő. Szürkészöld alapon: hegyes ékekkel és vékony záróvonalakkal tervezett nagybetűk. A domborúan fény­lő betüszárakat a kontúrok fekete maratása hangsúlyozza. Kö­zépen a cim; alatta a kiadó és évszám keresztalakban egybe­font monogrammja. Felül: a szerző, alul: a kiadó betűsora. A lapszéli fekete vonalkeret belső felén kettős hullámvonal fut végig; külső oldalát a betüszárak fehére szegélyezi. 478. AZ ÉLET ARCA. Elbeszélések. Bp. 1917, Nyugat, Ujságüzem ny. 182 C61 p. - 21 cm. B. fedél: Gara Arnold. Sárga alapon fekete rézkarc. Lent: hal­mos, völgyes táj, középenrnapraforgófejből szétágazó dus

Next

/
Thumbnails
Contents